خانه / بخش ادبیات و زبان های خارجه / لیست منابع و ارائه دروس رشته آموزش زبان انگلیسی ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
لیست منابع و ارائه دروس آموزش زبان انگلیسی ارشد پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس رشته آموزش زبان انگلیسی ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
لیست منابع و ارائه دروس رشته آموزش زبان انگلیسی ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 6Rating: 5.0

 

لیست منابع و ارائه دروس رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد پیام نور به شرح زیر می باشد که سایت های دانش برای رفاه حال کاربران تهیه و در معرض دید قرار داده است.

 

کد رشته: ۱۲۲۵۱۱

ترم اول

ردیف کد درس نام درس  واحد نظری واحد  عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۲۵۰۴۵ مسائل زبان شناسی ۲ اصلی تخصصی
۲ ۱۲۱۲۲۳۲ آواشناسی آموزشی ۲ اصلی تخصصی
۳ ۱۲۱۲۲۳۳ اصول و تدریس زبان های خارجی ۲ اصلی تخصصی
۴ ۱۲۱۲۲۳۵ نگارش پیشرفته ۲ اختیاری
جمع واحد ۸

 

ترم دوم

ردیف کد درس نام درس واحد نضری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۲۵۰۴۷ اصول و روش تدریس مهارت ها ۲ اصول و روش تدریس زبان های خارجی اصلی تخصصی
۲ ۱۲۲۵۰۴۸ آزمون سازی زبان خارجی ۲ اصلی تخصصی
۳ ۱۲۲۵۰۴۹ روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ۲ ۱ اصلی تخصصی
۴ ۱۲۲۵۰۵۰ روانشناسی زبان ۲ اصول و روش تدریس زبان های خارجی , مسائل زبان شناسی اصلی تخصصی
۵ ۱۲۲۵۰۵۱ زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها ۲ اصول و روش تدریس زبان های خارجی , مسائل زبان شناسی اصلی تخصصی
جمع واحد ۱۱

 

ترم سوم

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۲۵۰۵۲ انگلیسی با اهداف ویژه ۲ اصول و تدریس زبان های خارجی اصلی تخصصی
۲ ۱۲۲۵۰۵۳ تدریس عملی ۱ ۱ اصلی تخصصی
۳ ۱۱۱۶۱۰۹ سیمینار ۲ مسائل زبان شناسی,اصول و تدریس زبان های خارجی,روانشناسی زبان,زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها اصلی تخصصی
۴ ۱۲۲۵۰۵۵ ترجمه متون اسلامی ۲ اصلی تخصصی
۵ ۱۲۲۵۰۵۶ تجزیه و تحلیل کلام ۲ اصلی تخصصی
جمع واحد ۱۰

 

ترم چهارم

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۱۱۱۲۹۶ پایان نامه ۴ اجباری
جمع واحد ۴

 

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبا از ۹۱-۹۰)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۲۲۷۱ ۲ - سیمینار اصلی
۲ ۱۲۱۲۲۷۲ **CALL(آموزش محور) ۲ - اصول و روش های تدریس مهارتها اختیاری
جمح واحد ۴

* محور های پژوهشی در درس سیمینار (۲) در رشته آموزش زبان انگلیسی:

 • آشنایی با آخرین موضوعات و یافته های مربوط به آموزش زبان انگلیسی
 •  آشنایی با حوزه های میان رشته ای مرتبط با آموزش زبان انگلیسی و کاربر آنها در فراگیری زبان انگلیسی
 • ارائه مقاله قابل چاپ در یکی از حوزه های آموزشی بر اساس تحقیق تجربی و میدانی(این مقاله الزامی است)

** محور های پژوهشی در درس CALL در رشته آموزش زبان انگلیسی:

 •  آشنایی با نضر آموزش زبان انگلیسی به کمک رایانه
 •  آشنایی با روشهای زبان به کمک رایانه
 •  آشنایی با نرم افزار های مورد استفاده برای آموزش زبان به کمک رایانه
 •  آشنایی و مطالعه آخرین یافته های آموزش زبان به کمک رایانه از طریق مقالات جدید

 

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی محور ورودی ۹۱-۹۰ و بعد از آن)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۲۵۱۲۹ سیمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور ۲ ۱- روش تحقیق در مسائل زبان۲- بعد از گزراندن کلیه دروس جبرانی مربوطه سیمینار
۲ ۱۲۲۵۱۲۸ ۲ اختیاری
جمع واحد ۴

* درس سیمینار (تحقیق و تتبع نظری) با رعایت پیشنیاز می تواند در ترم سوم یا چهارم اخذ و گزرانده شود.

# نکته در مورد کاهش سقف واحد فارغ التحصیلی:

 • از نیمسال اول سال تحصیلی۹۴-۹۳ روش تحقیق با کد (۱۲۱۲۲۳۴) و روانشناسی  آموزش زبان با کد (۱۲۲۵۰۴۶) و تهیه و تدریس مطالب درسی با کد (۱۲۲۵۰۵۴) هر یک به تعداد دو واحد برای کلیه دانشجویان حذف شده است.
 • کلیه دانشجویان موظفند دروس اعلام شده در برنامه ترمی فوق را بگزرانند و در صورتی که قبلا دروس حذف شده را گذرانده باشند از گذراندن دروس اعلام شده در برنامه فوق معاف نمی شوند.

 

* دروس جبرانی (برای کلیه شیوه هی پژوهش محور و آموزش محور)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۲۰۶۱ کلیات زبان شناسی ۲ ۲
۲ ۱۲۱۲۰۵۵ نگارش پیشرفته ۲
۳ ۱۲۱۲۰۸۸ روش تدریس زبان انگلیسی ۴
۴ ۱۲۱۲۰۹۲ آموزش سازی زبان انگلیسی ۲
۵ ۱۲۱۲۰۹۱ اصول و روش تحقیق ۲ ۲

جمع واحد: ۱۲

**توجه:

 • دانش آموختگان رشته های مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی , دبیری و آموزش زبان انگلیسی پس از از برسی کارنامه نیازی به گزاندن دروس جبرانی نخواهند داشت.
 • سایر رشته های علوم انسانی , علوم پایه , فنی و مهندسی , هنر , کشاورزی و علوم پزشکی ملزم به گزراندن دروس مشخص شده می باشد.

*** در مورد جدول دروس جبرانی: دروس جبرانی “کلیات زبان شناسی ۱″ با کد (۱۲۱۲۰۵۶) و “اصول و روش تحقیق ۱″با کد (۱۲۱۲۰۸۳ هرکدام به تعداد دو واحد از نیمسال اول ۹۲-۹۱ جهت تقلیل سقف واحد دروس جبرانی حذف شده است ولی برای کلیه ی دانشجویانی که دروس مذکور را تا پایان نیمسال اول ۹۲-۹۱ گذرانده اند  جزو دروس جبرانی گذرانده محسوب و در صورت کسری واحد دروس جبرانی تاسقف ۱۲ واحد (بر اساس جدول بالا) ضروریست مابقی واحد ها را بر اساس جدول دروس جبرانی فوق اخذ کرده و بگزراند.

لیست منابع و ارائه دروس رشته آموزش زبان انگلیسی ارشد پیام نور

ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺑﺎ رﺷﺘﻪ تحصیلی ﻣﺪرس

دوره کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی

 

ردﻳﻒ  ﻧﺎم درس ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
۱  ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ-آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۲ آواﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ  زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ-آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۳  اﺻﻮل و روش ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴ ﻧﮕﺎرش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۵ اﺻﻮل و روش  ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۶ آزﻣﻮن ﺳﺎزی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ  آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۷ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزش زﺑﺎن  آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن  آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۹ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ  آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۰ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف وﻳﮋه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۱ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼم آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۳ CALL آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۴ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی   زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ-آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۵ و۲  ۱ﻛﻠﻴﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۶ (آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)۲ﺳﻤﻴﻨﺎر  دﻛﺘﺮی آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۱۷ (آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)CALL  دﻛﺘﺮی آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 

لیست منابع دروس سر فصل رشته آمزش زبان فارسی در یک فایل pdf قرار گرفته که های دانش برای دانلود در کادر زیر قرار داده است.

lمنابع درسی رشته آموزش زبان انگلیسی download1

 

منبع: های دانش

برای دانلود نمونه سوالات فراگیر رشته آموزش زبان انگلیسی کلیک کنید

 

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

۲ دیدگاه

 1. مطالبتون خیلی مفید بود ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>