خانه / بخش الهیات و علوم اسلامی / جدول ارائه و جدول منابع، تطبیق دروس رشته اخلاق اسلامی ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
جدول ارائه و جدول منابع، تطبیق دروس رشته اخلاق اسلامی ارشد پیام نور

جدول ارائه و جدول منابع، تطبیق دروس رشته اخلاق اسلامی ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
جدول ارائه و جدول منابع، تطبیق دروس رشته اخلاق اسلامی ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 10Rating: 5.0

 

جدول ارائه و جدول منابع، تطبیق دروس رشته اخلاق اسلامی ارشد پیام نور رو در سایت قرار دادیم این لیست ها به صورت کاملا منظم و مرتب بر حسب الویت می باشند.

لیست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخلاق – گرایش اخلاق اسلامی

سال تحصیلی ۹۳-۹۴

کد رشتته: ۱۲۲۰۴۷

ترم اول

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز نوع درس
۱  ١٢٢٠٣۵٢  انسان شناسی  ۲  مشترک
۲  ١٢٢٠۴۶٨  آلیات فلسفه
اخلاق
 ۲  مشترک
۳  ١٢٢٠٣۵۴  آشنایی با متون
اخلاق اسلامی
 ۲  مشترک
۴  ١٢٢٠۴۶٧  آشنائی با متون
اخلاق به زبان
انگلیسی
 ۲  مشترک
جمع واحد  ۸

 

ترم دوم

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز نوع درس
۱  ١٢٣۶٠٢١  نظام اخلاقی اسلام  ۴  انسان
شناسی
آلیات
فلسفه اخلاق
 تخصصی
۲  ١٢٣۶٠٢٢  اخلاق و عرفان  ۲  انسان
شناسی
 تخصصی
۳  ١٢٣۶٠٢٣ آیات اخلاقی
قرآن کریم
 ۲  انسان شناسی  تخصصی
۴  ١٢٣۶٠٢۴  *اخلاق زمامداری  ۲  اختیاری
جمع واحد  ۱۰

 

ترم سوم

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ١٢٣۶٠٢۵  اخلاق اسلامی فردی  ۲  نظام اخلاقی
اسلام
 تخصصی
۲  ١٢٣۶٠٢۶  اخلاق اسلامی اجتماعی  ۲  نظام اخلاقی
اسلام
 تخصصی
۳  ١٢٣۶٠٢٧  مبانی وروش های
تربیتی در اسلام
 ۲  نظام اخلاقی
اسلام
 تخصصی
۴  ١٢٢٠۴۶۵  **اخلاق خانواده  ۲  اختیاری
۵  ١٢٣۶٠٢٩  *روانشناسی رشد  ۲  تخصصی
جمع واحد  ۱۰

 

ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ١١١١٢٩۶  پایان نامه  ۴  تخصصی
جمع واحد  ۴

دو درس اخلاق زمامداری و روانشناسی رشد برای دانشجویان فراگیر جایگزین دو درس

 • *اخلاق کاربردی و روانشناسی عمومی می باشد
  از سال تحصیلی ٨٩-٨٨ درس اخلاق خانواده ( ٢ واحد) از دروس اختیاری ارائه می شود و
 • درس اخلاق فناوری ( ٢واحد) ارائه نخواهد شد.

 

 ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصیلی ۹۰-۹۱)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ١٢٢٠۵٩٣  *سمینار ۱  ۲  کلیات فلسفه اخلاق ، نظام
اخلاقی اسلام ، مبانی روشها ی تربیتی در اسلام
 تخصصی
۲  ١٢٢٠۵٩۴  **سمینار ٢  ۲  اخلاق اسلامی فردی ، اخلاق اسلامی
اجتماعی
 تخصصی
جمع واحد  ۴
 • سمینار ١ : در باب اخلاق ، اخلاق تحلیلی می باشد.
 • سمینار ٢ : در باب اخلاق کاربردی می باشد .

ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی سال تحصیلی ۹۰-۹۱ و بعد از آن)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ١٢٢٠۶١١  * سمینار (تحقیق و تتبع نظری)  ۲  بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی
مربوطه
 سمینار
۲  ١٢٢٠۶١۵  اخلاق پزشکی  ۲  اختیاری
جمع واحد  ۴
 •  درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.

 

جدول دروس جبرانی جدید ( برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور )

(برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۸-۸۹ و بعد ازآن)

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ١٢٢٠١۴۴  کلیات عرفان اسلامی  ۲
۲  ١٢٢٠١۴۵  آشنایی با تاریخ و
روش های تفسیر قرآن
 ۲
۳  ١٢٢٠٢٠٩  فلسفه اخلاق  ۲
۴  ١٢٢٠۴۶۶  کلیات فلسفه  ۴
۵  ١٢٣۶٠٠١  فلسفه اخلاق در تفکر غربی  ۲
جمع واحد  ۱۲
 •  دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۸-۸۹ و بعد ازآن ازجدول دروس جبرانی جدید اخذ واحد می نمایند و دانشجویان ورودی سال تحصیلی۸۷-۸۸ و قبل از آن بر اساس جدول معادل سازی ذیل مابقی دروس جبرانی را از عناوین جدید اخذ واحد می نمایند.
 •  دارندگان مدرک کارشناسی کلیه گرایشهای الهیات به غیر از
  گرایش فلسفه و کلام اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی و سطح سه حوزوی از گذراندن دروس جبرانی ردیف های ١ و ٢ و ۴ معاف بوده و ملزم به گذراندن سایر دروس جبرانی می باشند .
 • دارندگان مدارک کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی و فلسفه حکمت اسلامی از کلیه دروس جبرانی معاف می باشند.
 • دارندگان مدارک کارشناسی فلسفه غرب و فلسفه ملزم به گذراندن درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن به میزان ٢ واحد بوده و از سایر دروس معاف می باشند.
 • دارندگان مدارک کارشناسی غیر الهیات ملزم به گذراندن کلیه دروس جبرانی فوق می باشند.

جدول ارائه و جدول منابع، تطبیق دروس رشته اخلاق اسلامی ارشد پیام نور

جدول معادل سازی

عنوان دروس جبرانی
قبلی(مربوط به
دانشجویان ورودی سال
تحصیلی ٨٨-۸۷ و قبل از آن)
عنوان دروس جبرانی جدید برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ٨٩ ٨٨ و بعد از آن واحد
فلسفه اسلامی (۱) ۴ ۴
فلسفه اسلامی (۲) ۴ کلیات عرفان اسلامیآشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن ۲۲
فلسفه اخلاق در تفکر
غربی
۲ فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۲
فلسفه اخلاق در تفکر
اسلامی
۲ فلسفه اخلاق ۲

 

لیست ارائه دروس آارشناس یارشد اخلاق( گرایش اخلاق اسلامی)
دانشگاه پیام نور سال تحصیلی ۹۲-۹۳

 • گذراندن دروس جبرانی برای تمام دانشجویانی که این دروس را در دوره کارشناسی نگذرانده اند الزامی است.
 • توجه: از نیمسال دوم ۹۲ – ۹۱ برای کلیه ی دانشجویان جدول دروس جبرانی به شرح ذیل می باشد
 • در مورد پذیرش واحدهای جبرانی گذرانده شده با توجه به تغییرات دروس جبرانی در جداول فوق

**۱. در صورتی که دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۲ -۹۱ و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبرانی اعلام شده تا نیمسال اول ۹۲-۹۱ (با توجه به زیرنویسهای مربوط به آن) دروس جبرانی را حداکثر تا سقف ۱۲ واحد گذرانده باشند مورد پذیرش می باشد و نیازی به گذراندن دروس جبرانی از جداول فوق ندارند.
**۲. در صورتی که تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبرانی را اخذ و بگذرانند .

 

معاونت آموزشی

جدول تطبیق دروس با رشته تحصیلی مدرس

دوره کارشناسی ارشد رشته اخلاق – گرایش اخلاق اسلامی

سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

 

ردیف نام درس مدرک تحصیلی دکتری
۱ انسان شناسی کلیه گرایشهای فلسفه، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی) مدرسی معارف اسلامی (گرایش مبانی نظری اسلام و اخلاق و عرفان)
۲ کلیات فلسفه اخلاق کلیه گرایشهای فلسفه، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی) مدرسی معارف اسلامی (گرایش مبانی نظری اسلام و اخلاق و عرفان)
۳ آشنایی با متون اخلاق اسلامی فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه اخلاق ، علوم قرآن و حدیث، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی و تفسیر)
۴ زبان تخصصی و اشنائی با متون اسلامی کلیه گرایشهای فلسفه
۵ نظام اخلاقی اسلام کلیه گرایشهای فلسفه، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی) مدرسی معارفاسلامی(گرایش اخلاق و عرفان)
۶ اخلاق و عرفان فلسفه و کلام اسلامی، ادیان و عرفان، عرفان اسلامی، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی)،مدرسی معارف اسلامی (گرایش اخلاق و قرآن و متون)
۷ آیات اخلاقی قرآن کریم علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی و تفسیر) مدرسی معارف اسلامی (گرایش اخلاق و قرآن و متون)
۸ اخلاق زمامداری علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی و تفسیر) مدرسی معارف اسلامی (گرایش اخلاق و قرآن و متون)
۹ اخلاق اسلامی فردی کلیه گرایشهای الهیات، علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، سطح ۴ حوزه(گرایش فلسفه و کلام اسلامی و تفسیر) مدرسی معارف اسلامی (گرایش اخلاق و قرآن و متون)
۱۰ اخلاق اسلامی اجتماعی کلیه گرایشهای الهیات، علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، سطح ۴ حوزه(گرایش فلسفه و کلام اسلامی و تفسیر) مدرسی معارف اسلامی (گرایش اخلاق و قرآن و متون)
۱۱ مبانی وروش های تربیتی در
اسلام
فلسفه و کلام اسلامی، علوم تربیتی
۱۲ اخلاق اسلامی در نهج البلاغه کلیه گرایشهای الهیات، علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، سطح ۴ حوزه(گرایش فلسفه و کلام اسلامی و تفسیر) مدرسی معارف اسلامی (گرایش اخلاق و قرآن و متون)
۱۳ روانشناسی رشد روانشناسی رشد

 

جدول تطبیق دروس با رشته تحصیلی مدرس
دوره کارشناسی ارشد رشته اخلاق – گرایش اخلاق اسلامی
با عناوین درسی جایگزین پایان نامه ( شیوه آموزش محور)

سال تحصیلی ۹۳-۹۴

ردیف نام درس مدرک تحصیلی عضو هیات علمی دکتری
(استادیار یا بالاتر)
۱ سمینار ۱ دکترای الهیات گرایشهای فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه تطبیقی، فلسفه
۲ سمینار ۲ دکترای الهیات گرایشهای فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه تطبیقی، فلسفه

 

لیست منابع درسی رشته اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد پیام نور رو در قالب پی دی اف برای دانلود گذاشتیم برای دریافت روی دانلود کلیک کنید.

لیست منابع درسی رشته اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد پیام نور دانلود فایل

 

منبع: های دانش

برای دریافت سوالات فراگیر تمامی سالهای برگزار شده رشته اخلاق کلیک کنید.

 

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>