خانه / بخش الهیات و علوم اسلامی / منابع و ارائه دروس رشته فلسفه اخلاق پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
list-eraye-manabe-tatbigh-falsafe-akhlagh94_compressed

منابع و ارائه دروس رشته فلسفه اخلاق پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
منابع و ارائه دروس رشته فلسفه اخلاق پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 14Rating: 5.0

سایت های دانش سعی دارد تا لیست منابع و ارائه دروس رشته فلسفه اخلاق پیام نور که مربوط به کارشناسی ارشد  می باشد رو در سایت برای کاربران عزیز قرار دهید.

 

لیست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخلاق

گرایش فلسفه اخلاق سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

کد رشته: ١٢٢٠۴۵

ترم اول

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ١٢٢٠٣۵٢ انسان شناسی ۲ مشترک
۲ ١٢٢٠٣۵٣ کلیات فلسفه اخلاق ۲ مشترک
۳ ١٢٢٠٣۵۴ آشنایی با متون  اخلاق اسلامی ۲ مشترک
۴ ١٢٣۶٠١٨ آشنائی با متون اخلاق به زبان انگلیسی ۲ مشترک
جمع واحد ۸ مشترک

 

ترم دوم

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز  نوع درس
۱ ١٢٢٠٣۵٧ تاریخ فلسفه اخلاق ۲ تخصصی
۲ ١٢٢٠٣۵٨ فرا اخلاق ۲ تخصصی
۳ ١٢٣۶٠٣۴ نظریه های اخلاقی (۱) ۲ تخصصی
۴ ١٢٢٠۴۶۵ • اخلاق خانواده ۲ اختیاری
۵ ١٢٢٠٣۶۶ اخلاق اسلامی ۲ تخصصی
جمع واحد ۱۰

 

ترم سوم

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز  نوع درس
۱ ١٢٣۶٠٣٣ نظریه های اخلاقی(۲) ۲ تخصصی
۲ ١٢٢٠٣۶٢ مبانی اخلاقی جهانی ۲
۳ ١٢٢٠٣۶٣ دین و اخلاق ۲ تخصصی
۴ ١٢٣۶٠٢٠ اخلاق زیست محیطی ۲ تخصصی
۵ ١٢٢٠٣۵۶ اخلاق مقایسه ای ۲ اختیاری
جمع واحد ۱۰ تخصصی

 

ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ١١١١٢٩۶ پایاننامه ۴ تخصصی
جمع واحد ۴
  • ازسال تحصیلی ٨٨-٨٩ درس اخلاق خانواده (٢واحد) ازدروس اختیاری ارائه می شود ودرس اخلاق فناوری(٢واحد) ارائه نخواهد شد.

 

ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصیلی ٩٠-٩١ )

 

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ١٢٢٠۵٩١ * سمینار ۱ ۲ تاریخ فلسفه اخلاق. نظریه اخلاقی ٢، فرا اخلاقی تخصصی
۲ ١٢٢٠۵٩٢ * سمینار ۲ ۲ اخلاقی نظریه ۲ دین و اخلاق، اخلاق مقایسه ای تخصصی
جمع واحد ۴

* سمینار ١ : این درس درباره اخلاق تحلیلی در میان اندیشمندان غرب می باشد . ** سمینار ٢ : این درس درباره اخلاق تحلیلی در میان اندیشمندان مسلمان می باشد.

 

ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی سال تحصیلی ٩٠-٩١ و بعد از آن)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ١٢٢٠۵٩١  * سمینار( تحقیق و تتبع نظری) ۲ بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی مربوطه سمینار
۲ ١٢٢٠۵٩٢ اخلاق پزشکی ۲ اختیاری
جمع واحد ۴

* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.

 

دروس جبرانی ( برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور )

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ١٢٣۶٠٠١ فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۲
۲ ١٢٣۶٠٠٢ فلسفه اخلاق درتفکر اسلامی ۲
۳ ١٢٣۶٠٣٠  فلسفه اسلامی۱ ۴
۴ ١٢٣۶٠٠٣ متافیزیک عمومی در غرب ۴
جمع واحد ۱۲

توجه:

  • دارندگان مدرک کارشناسی الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی و کارشناسی فلسفه غـرب از گذراندن دروس جبرانی ردیف های ١ و ٣ و ۴ معاف بوده و ملزم به گذراندن درس ردیـف ٢ فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی به میزان ٢ واحد می باشند.
  • دارندگان مدرک کارشناسی ادیان و عرفان ملزم بـه گذرانـدن دروس ردیـف ١ و ٢ و ٣ بوده و فقط از گذراندن درس ردیف ۴ متافیزیک عمومی در غرب به میزان ۴ واحد معاف می باشند.
  • دارندگان مدرک سطح سه حوزوی ملزم به گذراندن ردیف های ١ و ٢ و ۴ بـوده و فقـط از گذراندن درس ردیف ٣ فلسفه اسلامی ١ به میزان ۴ واحد بوده معاف می باشند. تبصره : لازم به ذکر است فارغ التحصیلان کارشناسی سـایر گرایشـهای الهیـات ملـزم بـه گذراندن کلیه دروس جبرانی فوق به میزان ١٢ واحد می باشند. *

توجه: گذراندن دروس جبرانی برای تمام دانشجویانی که این دروس را در دوره کارشناسی نگذرانده اند الزامی است.

** توجه: از نیمسال دوم ۹۱-۹۲ برای کلیه ی دانشجویان جدول دروس جبرانی به شرح ذیل می باشد:

*** نکته: در مورد پذیرش واحدهای جبرانی گذرانده شده با توجه به تغییرات دروس جبرانی در جداول فوق:

  • در صورتی که دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۱-۹۲ و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبرانی اعلام شده تا نیمسال اول ۹۱-۹۲ (با توجه به زیرنویسهای مربوط به آن) دروس جبرانی را حداکثر تا سقف ۱۲ واحد گذرانده باشند مورد پذیرش می باشد و نیازی به گذراندن دروس جبرانی از جداول فوق ندارند.
  • در صورتی که تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبرانی را اخذ و بگذرانند

 

معاونت آموزشی

منابع و ارائه دروس رشته فلسفه اخلاق پیام نور

جدول تطبیق دروس با رشته تحصیلی مدرس دوره کارشناسی ارشد

رشته اخلاق گرایش فلسفه اخلاق سال تحصیلی ۹۳-۹۴

 

ردیف نام درس مدرک تحصیلی دکتری
۱ انسان شناسی کلیه گرایشهای فلسفه، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی)
۲ کلیات فلسفه اخلاق کلیه گرایشهای فلسفه، سطح ۴ حوزه (گرایش فلسفه و کلام اسلامی)
۳ اخلاق مقایسه ای کلیه گرایشهای فلسفه، ادیان و عرفان مدرسی معارف اسلامی(گرایش اخلاق و عرفان و مبانی نظری اسلام)
۴ آشنایی با متون اخلاق اسلامی
۵ اخلاق اسلامی کلیه گرایشهای فلسفه
۶ آشنایی با متون اخلاقی به زبان انگلیسی کلیه گرایشهای فلسفه، ادیان و عرفان مدرسی معارف اسلامی(گرایش اخلاق و عرفان و مبانی نظری اسلام)
۷ اخلاق خانواده
۸ تاریخ فلسفه اخلاق کلیه گرایشهای فلسفه
۹ فرا اخلاق کلیه گرایشهای فلسفه
۱۰ نظریه های اخلاقی (۱) کلیه گرایشهای فلسفه
۱۱ نظریه های اخلاقی (۲) کلیه گرایشهای فلسفه
۱۲ اخلاق زیست محیطی کلیه گرایشهای فلسفه، مدرسی معارف اسلامی(گرایش اخلاق و عرفان و مبانی نظری اسلام)
۱۳ مبانی اخلاق جهانی
۱۴ دین و اخلاق

 

معاونت آموزشی

لیست منابع رشته فلسفه اخلاق کارشناسی ارشد پیام نور  رو هم برای دانلود درفایل pdf در کادر زیر قرار دادیم.

لیست منابع رشته فلسفه اخلاق کارشناسی ارشد پیام نور دانلود فایل

 

منبع: های دانش

برای دریافت نمونه سوالات فراگیر فلسفه اخلاق کلیک کنید.

 

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>